SURYA NAMASKAR – GÜNEŞE SELAM NEDİR?

SURYA NAMASKAR NEDİR?

Surya Namaskar, kökleri tarihin cok eski çağlara, insanın kendi icindeki tinsel gücü ve bu gücün yansımalarını maddi dünyada bulduğunu ilk kez fark ettiği zamanlara dayanan bir uygulamadır. Bu farkındalık; yoganın temelidir. Güneşe selam anlamına gelir ve Surya Namaskar farkındalık geliştirmek için gerekli olan yaşamsal enerjiyi açığa çıkarır.

Surya Namaskar kendi başına neredeyse tam bir sadhanadır. Uygulamanın temel yapısı içinde asana, pranayama ve meditasyon teknikleri içerir. Yoga yaklaşımının ayrılmaz bir parçasıdır ve günlük hayatlarımıza kolaylıkla entegre edilebilir. Günde yalnızca 5 ile 15 dakika arasında uygulama yapmak bile çarpıcı ölçüde hızlı ve yararlı sonuçlar almak için yeterlidir.

Surya Namaskar tüm kasları, yaşam organları ve bedenin fiziksel parçalarını bedeni öne ve arkaya eğerek esnetir, masaj yapar, güçlendirir ve uyarır. Buna karşın yalnızca fiziksel bir egzersiz değildir. Aynı zamanda tinsel bir calışma olarak da bir derinlik ve bütünlük taşır.

GÜNEŞE SELAM SERİSİNİN NASIL BİR ÇALIŞMA SİSTEMİ VARDIR?

Surya Namaskar, biçim, enerji ve ritim öğelerinden oluşur. Oniki duruş fiziksel bir matris oluşturur ve uygulamanın biçimi de bunun çevresinde gelişir. Bu duruşlar pranayı, psişik bedeni çalıştıran seyrek(süptil)  enerjiyi açığa çıkarırlar. Düzgün, ritmik bir sıra içinde uygulanmaları evrenin ritimlerini yansıtır, tıpkı günün yirmidört saati, yılın oniki ayı, bedenimizin bioritimleri gibi…